ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОЧКИ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. ЛИЧНА КАРТА

2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ

3. КОНТРОЛЕН ТАЛОН ИЛИ АКТ И ( ВСИЧКИ ГЛОБИ ТРЯБВА ДА СА ПЛАТЕНИ В КАТ )

ВСИЧКИ ПРЕСНИМАНИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ. - ИМАМЕ XEROX – В ОФИСА.

 

КУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ВСЯКА СЪБОТА ОТ 8:00 - 13:30. В КРАЯ НА КУРСА ВИ СЕ ИЗДАВА УДОСТВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАТО ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ПРЕДСТАВЯТЕ В РЕГИОНАЛНИЯ ОТДЕЛ НА КАТ, КЪДЕТО СЕ ВОДИТЕ НА ОТЧЕТ.

БРОЙ ТОЧКИ – 39

ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ 13 ТОЧКИ - ВЕДНЪЖ ГОДИШНО.

АКО ЗА ДВЕ ГОДИНИ НЯМАТЕ НАРУШЕНИЕ ВИ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ АВТОМАТИЧНО 13-ТОЧКИ.

 

АКО ВИ СЕ ОТНЕМАТ ВСИЧКИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ, СЛЕДВА:

ОТНЕМАНЕ НА КНИЖКАТА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, КАТО СЕ ЛИШАВАТЕ ОТ ПРАВОСПОСОБНОСТ. СЛЕДВА ПСИХОТЕСТ КЪМ РОДАИ.

СЪС ЗАПОВЕДТА ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ШОФЬОРСКАТА ВИ КНИЖКА ОТ КАТ И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ СЕ ЗАПИСВАТЕ ЗА НОВ ШОФЬОРСКИ КУРС КАТ. В И СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО МУ СЕ ЯВЯВАТЕ НА ПЪЛЕН ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ.

 

 

 

 

КАТЕГОИЯ „C” - КАМИОН

 

КАТЕГОРИЯ С - КАМИОНЪТ Е ФОРД КАРГО - СЕРВО ВОЛАН.

ПРИ НАС СЕ ПРЕСНИМА ЛИЧНАТА КАРТА И ШОФЬОРСКАТА КНИЖКА

ТРЯБВА ДА СТЕ ИЗДЪРЖАЛИ И ПСИХО-ТЕСТ – КВ. „ЛЕВСКИ”, УЛ. „ВИТИНЯ” №1

 

 

ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС : БУЛ. „ЦАР БОРИС ІІІ” 203

РАБ. ВРЕМЕ: 7:00 - 22:00

0888 99 85 99 0888 33 52 33 8 559 559 SKIPE: IDP.COM

 

 

КУРСОВЕ

 

������ �������� �� �������� �� ��� �� �������� �������!